Dodawanie własnego pola w WordPressie. Edytujemy miejsce zapisane WERSALIKAMI, wpisując nazwę własnego pola. Dodajemy do szablonu content.php przed zamknięciem kontenera odpowiedzialnego za wyświetlanie wpisu.

ID, 'NAZWA WŁASNEGO POLA', true); ?>

Własne pole, adres URL:

ID, 'NAZWA WŁASNEGO POLA', true); 

	if ($url) {
	    echo "OPIS LINKU";
	}
?>