Podmieniamy fragment zapisany WERSALIKAMI, wpisując ID kategorii.

add_action('pre_get_posts', 'gloss_remove_glossary_cat' );
function gloss_remove_glossary_cat( $notused )
{
global $wp_query;
global $gloss_category;
if( is_home() && !is_category() ) {
$wp_query->query_vars['cat'] = '-TU WPISZ NUMER KATEGORII' . $gloss_category;
}
}