Press ESC to close

Trylogia husycka

Topola

Widziało ją kilkanaście osób, jednego ze świadków trzeba było hospitalizować, bo dostał zawału na jej widok. Zeznania były sprzeczne. Wedle jednych…

Bezoar

BEZOAR — w wierzeniach kamień o właściwościach uzdrawiających i magicznych. Nazwa kamienia pochodzi od arabaskiego bazahr, które z kolei powstało z perskiego padzahr, co…

Tojad

Tojad — w wierzeniach roślina o magicznych właściwościach. Inna nazwa tojadu, a konkretniej tojadu mocnego, to akonit. Datowana na połowę szesnastego wieku bierze…