Press ESC to close

Oko jelenia

Dybuk

Dybuk — w judaizmie duch, który opętał osobę żywą. Nazwa dybuk bierze swój początek od hebrajskiego słowa dibbuk, co tłumaczy się…