Press ESC to close

Narrenturm

Topola

Widziało ją kilkanaście osób, jednego ze świadków trzeba było hospitalizować, bo dostał zawału na jej widok. Zeznania były sprzeczne. Wedle jednych…

Bezoar

BEZOAR — w wierzeniach kamień o właściwościach uzdrawiających i magicznych. Nazwa kamienia pochodzi od arabaskiego bazahr, które z kolei powstało z perskiego padzahr, co…

Tojad

Tojad — w wierzeniach roślina o magicznych właściwościach. Inna nazwa tojadu, a konkretniej tojadu mocnego, to akonit. Datowana na połowę szesnastego wieku bierze…

Mandragora

Mandragora — w wierzeniach ludowych roślina o właściwościach magicznych, znana także pod nazwą alrauna. Po grecku jej nazwa brzmiała mandragoras, z tego języka…