Press ESC to close

Artefakty

Bezoar

BEZOAR — w wierzeniach kamień o właściwościach uzdrawiających i magicznych. Nazwa kamienia pochodzi od arabaskiego bazahr, które z kolei powstało z perskiego padzahr, co…