Buk

W wierzeniach drzewo magiczne.

Łacińskie miano buka to  fagus sylvatica.

Buki czczono w starożytnej Grecji. Wiązano je z płodnością. Rosły na Olimpie. Drzewa te łączono z piorunami. Miały być na nie odporne i jako takie wiązano je z Zeusem dzierżącym władzę nad gromami. To on sam miał chronić przed nimi drzewa. Buki ceniono także w starożytnym Rzymie.

Podobną jak u Greków, związaną z symboliką płodności wiarę żywili Dakowie, którzy w celu pobudzenia płodności bydła spędzali je pod bukowe drzewa. Świętość tego drzewa znali także Germanie oraz Słowianie. Ci ostatni wierzyli, że buk odpędza demony i czarownice. Drzewo to zapewniało ochronę i dlatego chętnie budowano pod nim domostwa. I u Słowian znajdziemy wiarę podobną jak u Greków, wiarę wiążącą buk z piorunami. Ochronę przed tymi ostatnimi miały zapewniać bukowe gałązki trzymane w domach.

Pokaż bibliografię

Literatura:

  • Podgórska B., Podgórski K. A., Drzewa w pomniki zaklęte. Drzewa pomnikowe w Rudzie Ślaskiej, Katowice 2009.
  • Na początku było drzewo, Warszawa 2011.

Źródło ilustracji:

      • Fagus sylvatica, [w:] Step E., Wayside and woodland blossoms; a pocket guide to British wild flowers for the country rambler, London 1895.